Nhà thờ được xây dựng vào năm 1955, trong tâm trí của người dân, để thờ các vị thần ở đây nó là nhiều hơn một nơi thiêng liêng và trang trọng, nhưng tốt hơn là đến thăm một nhà thờ.

Địa chỉ:
Số 12 Ðường Huyen Tran Cong Chua

 

Tự do

Mùa du lịch

Tất cả bốn mùa

749_1355241460

KT-Dusinh_01