Các đặc điểm của tòa nhà là thực dân Pháp rất châu Âu trong 1931-1942 được xây dựng, người dân địa phương thường xuyên đến đây không chỉ để cầu nguyện, và bây giờ đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt.

Địa chỉ:
Ðường Trần Phú
Giờ mở cửa:
7: 00-19: 00

 

Tự do

Mùa du lịch

Tất cả các mùa, không có nhiều sự khác biệt.

00f1ded356b115eac8d65eac.jpg_r_1024x683x95_0393edbf

0a133e646811f7.jpg_r_1024x683x95_52e82e7d

2bd70e83be9971b5c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_6b13f81c

6f2bd80258fa3.jpg_r_1024x683x95_72df5048

23d1107e3131b9.jpg_r_1024x683x95_7980f68c

74b24412c914b9fdc8d65eac.jpg_r_1024x683x95_e4046a5b

6204f37577321b.jpg_r_1024x683x95_a6e8a477

b9098cc5005f3d.jpg_r_1024x683x95_a9880058

bbdbbccd79191d98c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_30297327

c6f00e7a786ed486c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_ab0450db

Chicken-Church

conga05

dba47ff1c6b843.jpg_r_1024x683x95_6b9d3c4d

ea136b11eb6f7664c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_7e581ab4

jeu1365666986

nha-tho-con-ga-chanh-toa-da-lat

nha-tho-con-ga-da-lat