Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng nhờ độ đạm cao (36o – 40o) mang vị dìu dịu, ngọt ngào quyến luyến và thơm lừng mùi cá cơm sóc tiêu đặc sản, chỉ riêng Phú Quốc mới có. Nước mắm ở đây càng để lâu càng ngon.

Hiện tại, Phú Quốc có khoảng 100 cơ sở sản xuất nước mắm, ước tính sản lượng trên 10 triệu lít/năm. Dương Ðông và An Thới là hai nơi sản xuất nước mắm nhiều nhất đảo. Có những gia đình làm nghề nước mắm cha truyền con nối và giữ vững tiếng tăm từ đời này sang đời khác. Ở đây những cơ sở sản xuất nước mắm người ta không gọi là lò hay vựa mà gọi là nhà thùng.

Nước mắm cốt nguyên chất màu nâu sậm trong vắt và sánh đặc, loại này vào những khi trời lạnh dân đánh cá hay thợ lặn trước khi xuống biển uống một chén là đủ ấm tới chiều, uống nhiều quá cũng say. Ðược các chủ nhà thùng dùng đãi khách đặc biệt.

cacom

Dac-san-nuoc-mam-Phu-Quoc-(

Fish_sauce_factory,_Phu_Quoc

hao-hang

nha-thung-nuoc-mam-phu-quoc (1)

nha-thung-nuoc-mam-phu-quoc (2)

nha-thung-nuoc-mam-phu-quoc

nm1

nuoc-nam-phu-quoc

thuong-hang

38

 

V?i hõn 100 cõ s? s?n xu?t ný?c m?m, hàng nãm huy?n ð?o Phú Qu?c (Kiên Giang) cung c?p cho th? trý?ng trong, ngoài ný?c hõn 30 tri?u lít ný?c m?m ngon ð?c bi?t. V?i nguyên li?u cá cõm ðý?c tr?n týõi trên tàu, sau ðó ðý?c ngâm ? trong nh?ng thùng g? l?n b?ng g? b?i l?i, ný?c m?m Phú Qu?c mang màu cánh gián ð?c trýng, hoàn toàn t? nhiên, và có hàm lý?ng ð?m cao, không có mùi hôi. Hi?n nay ný?c m?m Phú Qu?c c?ng ð? tr? thành s?n ph?m ð?u tiên t? Vi?t Nam ðý?c Liên minh châu Âu (EU) công nh?n ch? d?n ð?a l?. Trong ?nh: M?t cõ s? s?n xu?t ný?c m?m t?i Phú Qu?c ? khu ph? 1 (th? tr?n Dýõng Ðông, huy?n Phú Qu?c). ?nh: Duy Khýõng – TTXVN

V?i hõn 100 cõ s? s?n xu?t ný?c m?m, hàng nãm huy?n ð?o Phú Qu?c (Kiên Giang) cung c?p cho th? trý?ng trong, ngoài ný?c hõn 30 tri?u lít ný?c m?m ngon ð?c bi?t. V?i nguyên li?u cá cõm ðý?c tr?n týõi trên tàu, sau ðó ðý?c ngâm ? trong nh?ng thùng g? l?n b?ng g? b?i l?i, ný?c m?m Phú Qu?c mang màu cánh gián ð?c trýng, hoàn toàn t? nhiên, và có hàm lý?ng ð?m cao, không có mùi hôi. Hi?n nay ný?c m?m Phú Qu?c c?ng ð? tr? thành s?n ph?m ð?u tiên t? Vi?t Nam ðý?c Liên minh châu Âu (EU) công nh?n ch? d?n ð?a l?. Trong ?nh: M?t cõ s? s?n xu?t ný?c m?m t?i Phú Qu?c ? khu ph? 1 (th? tr?n Dýõng Ðông, huy?n Phú Qu?c). ?nh: Duy Khýõng – TTXVN

 

180911 nuoc mam Phu Quoc 1