Khu di tích được UNESCO vinh danh là di sản của nhân loại.

Đến Hoàng Thành bạn sẽ cảm nhận được nhiều giá trị lịch sử còn lại của vương triều cuối cùng ở Việt Nam.

Không gian quyền quý cùng vết tích rêu xanh bụi mờ năm tháng, sẽ là kỷ niệm vương vấn không phai một thời lịch sử đầy biến động của Việt Nam.

 

Địa chỉ:
tp. Huế, Thừa Thiên Huế,Vietnam
Giờ mở cửa:
Mùa hè 6:30-17:30 Mùa Đông 7:00-17:00

150,000 đ

Mùa du lịch

Tất cả các mùa.

1cf8a81d79de4552ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_4a411884

2f30f5452b16c170ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_83f3b482
5acd72a2279674.jpg_r_1024x683x95_e3ca2ab1
5c1e13a3627f38e4c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_693f0685
8fff757f4724fae2ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_75fb1283
094ce4d36ff9d595ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_19b759f7
7419bc1e21768381ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_942107e9
8335ee94dbcdf6e7ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_95fd4e5b
95611d6002fd3caeddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_7f91619d
a3a5c882230514c2c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_ec8e5708
a37f4e1b6a78cb.jpg_r_1024x683x95_0131a918
b4e97e90d1911fc2ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_f7983b2d
b876170d89bcc598ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_e0649cfb
bcd69f865516dc55c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_a791d0e7
c25ccde2e48b49.jpg_r_1024x683x95_79f3e07a
c5741989480ff1.jpg_r_1024x683x95_0f721e3f
d04e5256c3cac756ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_11ed21fb
da8f0fd31ebfffe6ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_fde089d2
e295c059e634edf2c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_5ee6efaa
e8827311f654229dc8d65eac.jpg_r_1024x683x95_5699a6ec
ef5c548d4149ef.jpg_r_1024x683x95_7567b790
fe819d3dc6d357e9ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_8ce4f536