Năm 1824, vua Minh Mạng lấy lại tên chùa Báo Quốc. Năm 1858, vua Tự Đức cho trùng tu. Năm 1957, chùa được tái thiết, song vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ kính. Cổng tam quan chùa được xây năm 1808 và sửa lại năm 1873. Năm 1940, trường Cao đẳng Phật học được mở tại chùa Báo Quốc, và chùa trở thành một trung tâm đào tạo Tăng Ni cho đến ngày nay.

 

Địa chỉ:
Lịch Đợi, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, vietnam.
Điện thoại:
054 820 488
Giờ mở cửa:
7: 30 ~ 11: 30am và 1: 30 ~ 4: 30pm

Tự do

28fc40ca7bd45625ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_0b579f23

61f708bb34987377cdb.jpg_r_1024x683x95_b93d572e

cb62c44fd150bdb7cdb.jpg_r_1024x683x95_cc4e697a

fb82829ea168b3a3cdb.jpg_r_1024x683x95_9e377c24