Cây cầu thơ mộng này là biểu tượng của thành phố. Và cũng là cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam. Hàng ngày cứ 1h sáng là cây cầu quay ngang 90 độ, để cho tàu đi qua. Và 3h30 nó lại quay trở lại vị trí cũ. Trước khi đến đây, tôi nghĩ cả thành phố chỉ có duy nhất cây cầu này vì người ta chỉ chụp ảnh với cầu sông Hàn là nhiều. Đến rồi mới hiểu nguyên nhân, vì nó là biểu tượng của thành phố.

Địa chỉ:
Sông Đà Nẵng
Giờ mở cửa:
Cả ngày

Tự do

Mùa du lịch

Hàng ngày cứ 1h sáng là cây cầu quay ngang 90 độ, để cho tàu đi qua. Và 3h30 nó lại quay trở lại vị trí cũ.

cau-song-Han-cau-quay-dau-tien-Viet-Nam-Du-lich-Da-nang-2

dulich

songhan-l_2289

1275544050_7aceb7f344

cau-song-Han

cau-song-han-21