Đây là một nơi rất lạ, toàn bộ tòa nhà giống như một cây cổ thụ, và không gian vừa cổ tích vừa quái lạ. Không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt

Địa chỉ:
03 Huynh Thuc Khang St, Ward 4, Dalat, Vietnam
Điện thoại:
063 382 2070

12.000 VND

Mùa du lịch

Phù hợp hàng năm

0aa70298d12703.jpg_r_1024x683x95_cf1800b0

03a5c924502022.jpg_r_1024x683x95_891caa08

7e7742b9a9c71f.jpg_r_1024x683x95_0d7c2ef3

9a869e3d44e069.jpg_r_1024x683x95_5eada703

27e298b1a910f3.jpg_r_1024x683x95_e8d78e1a

31cde72ef43b77.jpg_r_1024x683x95_853f90b1

91b01a33397a5f.jpg_r_1024x683x95_33ed1ff9

92a966db7a05f1.jpg_r_1024x683x95_b93b5b41

93a8981e612e17.jpg_r_1024x683x95_c4418fb4

9125d6a492c063.jpg_r_1024x683x95_0f60d525

a89d7eef83085a.jpg_r_1024x683x95_b56f5808

a1627e2663184c.jpg_r_1024x683x95_8ca6dad0

a9189585a0d771.jpg_r_1024x683x95_46b192bd

b122459a2e48ed.jpg_r_1024x683x95_74f8650c

bd9de232aa1adf5ac8d65eac.jpg_r_1024x683x95_0fb309f8

cce6ca679e74bf.jpg_r_1024x683x95_73dfbdfd

ddf1f04e31072b.jpg_r_1024x683x95_0e8bdd9b

e6e2329f535fbe.jpg_r_1024x683x95_580c5c8a

f71fddcf6e0d67.jpg_r_1024x683x95_45aea195