Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngôi nhà này (viện bảo tàng) được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XX với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắpĐông Dương về Hà Nội trọ học[1]. Năm 1962, nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương Tây được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam để làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩmmỹ thuật của Việt Nam. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành với diện tích mặt bằng là 4200 m² và diện tích trưng bày là 1200m², năm 1997 – 1999, đã được mở rộng với tổng diện tích là 4737 m² và diện tích trưng bày là 3000m².

Địa chỉ:
66 Nguyễn Thái Học Ba Đình Hà Nội
Điện thoại:
+84 4 3733 2131
Website chính thức:
vnfam.vn
Giờ mở cửa:
Daily 08:30 đến 12: 00,13: 00 ~ 17:00

Vé 30.000 đồng

mythuat trienlam

N?m trong chu?i ho?t ð?ng Tu?n l? vãn hóa ?n Ð? t?i Vi?t Nam, t? ngày 6/3 ð?n 14/3/2014, t?i B?o tàng M? thu?t thành ph? H? Chí Minh, di?n ra cu?c tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan” (Dharma Darshan) do T?ng l?nh s? quán ?n Ð? ph?i h?p cùng S? VH-DL-TT, Liên hi?p các t? ch?c h?u ngh? thành ph? (HUFO) và Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam TpHCM t? ch?c. Tri?n l?m gi?i thi?u 22 pano và 13 hi?n v?t ðiêu kh?c (b?n sao kích thý?c th?t b?ng ch?t li?u s?i th?y tinh và nh?a thông), mô t? v? cu?c ð?i Ð?c Ph?t và nh?ng giáo l? nhà Ph?t, trong Ph?t giáo nguyên th?y ? ?n Ð?, mang giá tr? tý tý?ng nhân vãn và giá tr? ngh? thu?t cao. Trong ?nh : ðông ð?o khách tham quan ð?n v?i tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan”. Th? Anh-TTXVN

N?m trong chu?i ho?t ð?ng Tu?n l? vãn hóa ?n Ð? t?i Vi?t Nam, t? ngày 6/3 ð?n 14/3/2014, t?i B?o tàng M? thu?t thành ph? H? Chí Minh, di?n ra cu?c tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan” (Dharma Darshan) do T?ng l?nh s? quán ?n Ð? ph?i h?p cùng S? VH-DL-TT, Liên hi?p các t? ch?c h?u ngh? thành ph? (HUFO) và Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam TpHCM t? ch?c. Tri?n l?m gi?i thi?u 22 pano và 13 hi?n v?t ðiêu kh?c (b?n sao kích thý?c th?t b?ng ch?t li?u s?i th?y tinh và nh?a thông), mô t? v? cu?c ð?i Ð?c Ph?t và nh?ng giáo l? nhà Ph?t, trong Ph?t giáo nguyên th?y ? ?n Ð?, mang giá tr? tý tý?ng nhân vãn và giá tr? ngh? thu?t cao.
Trong ?nh : ðông ð?o khách tham quan ð?n v?i tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan”.
Th? Anh-TTXVN

 

1_140513041455 1050a82e3db08e.jpg_r_1024x683x95_3f7a6be0 2012_06_09_22_00_28_237000227 1386211084_bao-tang-my-thuat a8_nghe_da_1_YJIL.jpg bao-tang-my-thuat-tp-hcm-3-1345756920_480x0 d7f84d8b59fe8b.jpg_r_1024x683x95_0d98f167 f730de1385244b.jpg_r_1024x683x95_a4e7d357 mythuat trienlam

N?m trong chu?i ho?t ð?ng Tu?n l? vãn hóa ?n Ð? t?i Vi?t Nam, t? ngày 6/3 ð?n 14/3/2014, t?i B?o tàng M? thu?t thành ph? H? Chí Minh, di?n ra cu?c tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan” (Dharma Darshan) do T?ng l?nh s? quán ?n Ð? ph?i h?p cùng S? VH-DL-TT, Liên hi?p các t? ch?c h?u ngh? thành ph? (HUFO) và Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam TpHCM t? ch?c. Tri?n l?m gi?i thi?u 22 pano và 13 hi?n v?t ðiêu kh?c (b?n sao kích thý?c th?t b?ng ch?t li?u s?i th?y tinh và nh?a thông), mô t? v? cu?c ð?i Ð?c Ph?t và nh?ng giáo l? nhà Ph?t, trong Ph?t giáo nguyên th?y ? ?n Ð?, mang giá tr? tý tý?ng nhân vãn và giá tr? ngh? thu?t cao. Trong ?nh : ðông ð?o khách tham quan ð?n v?i tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan”. Th? Anh-TTXVN

N?m trong chu?i ho?t ð?ng Tu?n l? vãn hóa ?n Ð? t?i Vi?t Nam, t? ngày 6/3 ð?n 14/3/2014, t?i B?o tàng M? thu?t thành ph? H? Chí Minh, di?n ra cu?c tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan” (Dharma Darshan) do T?ng l?nh s? quán ?n Ð? ph?i h?p cùng S? VH-DL-TT, Liên hi?p các t? ch?c h?u ngh? thành ph? (HUFO) và Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam TpHCM t? ch?c. Tri?n l?m gi?i thi?u 22 pano và 13 hi?n v?t ðiêu kh?c (b?n sao kích thý?c th?t b?ng ch?t li?u s?i th?y tinh và nh?a thông), mô t? v? cu?c ð?i Ð?c Ph?t và nh?ng giáo l? nhà Ph?t, trong Ph?t giáo nguyên th?y ? ?n Ð?, mang giá tr? tý tý?ng nhân vãn và giá tr? ngh? thu?t cao.
Trong ?nh : ðông ð?o khách tham quan ð?n v?i tri?n l?m Ph?t giáo “Pháp Darshan”.
Th? Anh-TTXVN