Diện tích phòng khoảng 50 m2

Hướng: Phòng 3 giường hướng biển & phòng 2 giường hướng phố

Phòng dành cho 4 người

Phòng có nhiều giường đơn