• Kiểu phòng: 2 người lớn
• Diện tích phòng: 180m2
• Giường: 1 Double Bed
• Thêm giường tối đa: 1