Phòng có diện tích khoảng 30m2

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi