Phòng rộng 30-40m2 với hướng nhìn ra biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ