Phòng có diện tích khoảng 25m2

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi