Phòng có diện tích 30 – 40m2

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi