Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 39m2
Giường: 1 Double Bed