Diện tích khoảng: 140m2
Loại giường: 2 giường lớn
Hướng: biển

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi