Phòng có diện tích 30m2

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 2 giường đơn