Diện tích phòng 40m2, phòng hướng vườn.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn