Kiểu phòng: 3 người lớn
Diện tích phòng: 28m2
Giường: 3 Single Beds