Diện tích phòng khoảng 25m2, hướng biển và hướng thành phố

Phòng dành cho 3 người
Phòng có 2 giường đơn