Diện tích khoảng 30-35m2, thành phố

Phòng dành cho 3 người

Phòng có nhiều giường đôi