Diện tích khoảng: 190-243m2
Loại giường: 3 giường lớn
Hướng: biển

Phòng dành cho 6 người
Phòng có nhiều giường đôi