Phòng có diện tích 150m2. Hướng biển

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi