Phòng có diện tích khoảng 28m2, dành cho 02 khách với 02 giường đơn 1.6m, có hướng vườn
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn