Phòng có diện tích 25m2,
Có cửa sổ, hướng phố.

Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ