Diện tích phòng 22mm2, có cửa sổ, không cảnh quan, 2 giường đơn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn