Phòng hướng thành phố

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đôi