Loại phòng này không có view, diện tích 20m2

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đơn
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ