Kiểu phòng: 2 người lớn

Diện tích phòng: 27m2

Giường: 1 Double Bed / 2 Single Beds

Thêm giường tối đa: 1