Diện tích phòng khoảng: 38m2
Loại giường: giường 1m8
Hướng: biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi