Diện tích khoảng: 25m2
Loại giường: 1 giường đôi 1m6 hoặc 2 giường đơn 1m2
Hướng: biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi