Phòng có diện tích 25 – 30m2, không có view

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn