Phòng hướng vườn,có diện tích 30m2.Không kê được extra bed

Double room: Giường 1.8m

Twin room: Giường 1.2m x 2

Triple room: Giường 1.2m x 3 hoặc 1.4m x 2

Family room: Giường 1.4m x 2

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi