Diện tích khoảng: 27m2
Loại giường: 1 giường đôi 1m6 và 1 giường đơn 1m2
Hướng: vườn

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đôi