Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 22m2
Giường: 1 Double Bed / 2 Single Beds