Diện tích phòng khoảng 20m2
Không có cửa sổ

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi