Diện tích phòng khoảng 20m2
Có cửa sổ nhưng không có view

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi