Diện tích khoảng: 25m2
Loại giường: 1 giường 1m6 hoặc 2 giường đơn 1m2
Hướng: vườn hoặc không hướng

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn