Phòng cho 2 người lớn, diện tích phòng 23m2
Phòng gồm 2 giường đơn