Phòng tiêu chuẩn có diện tích 22-25m2
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi