Diện tích khoảng 20 m2,

Hướng: hướng thành phố

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi