Phòng Superior có 23 phòng, diện tích từ 28-30m2

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi