Phòng có diện tích khoảng 38m2

Phòng có 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn áp dụng cho 02 khách

Phòng có cửa sổ hướng vườn hoặc hướng hồ

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi