Diện tích phòng khoảng 24m2, không có hướng

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ