Phòng có diện tích 30m2, hướng vườn, gồm một giường đôi hoặc 02 giường đơn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ