Diện tích: 25m2

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi