• Phòng 29m2
  • 1 giường đôi 2m
  • Phòng hướng vườn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi