Kiểu phòng: 2 người lớn

Diện tích phòng: 80m2

Giường: 2 Double Bed

Thêm giường tối đa: 1