Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 31m2
Giường: 1 Double Bed