Phòng dành cho 2 người lớn
Diện tích phòng: 60m2
Phòng gồm 1 giường đôi